Opgavestyring

Oppgavestyring


Oppgavestyring

Alle brikker skal på plass før du når målet med en oppgave, og ved hjelp av oppgavestyring har du oversikt over hvilke aktiviteter som gjøres når. Når man tildeler en spesifikk oppgave til en person eller gruppe ønsker man at den oppgaven skal utføres på best mulig måte og på raskest mulig tid, slik at ingen ressurser går til spille, verken hos kunden eller hos bedriften. Oppgaven vil nok ha en del delelementer som er virkelig viktige å holde kontroll på, for å få en best mulig løsning til kunden til slutt. Dette betyr at det er grunnleggende å tilby et system som alle i bedriften kan bruke for oppgavestyring og en salgsaktiveringsapp. Å bruke Excel-ark, notater, e-postkorrespondanse og post-its for oppgavehåndtering er i lengden forvirrende, uoversiktlig og lite kommunikasjonsvennlig. Det gir et virvar av forskjellig informasjon, tapte eller glemte oppgaver og overskredede tidsfrister. I stedet er det behov for et systematisk salgsverktøy som registrerer oppgaver og administrerer dem sentralt, slik at det alltid er oversikt over oppgaver og aktiviteter.