Opgavestyring

Uppgiftshantering


Uppgiftshantering

Alla bitar ska vara på plats innan du når målet med en uppgift och med hjälp av uppgiftshantering har du en överblick över vilka aktiviteter som görs när. När man tilldelar en specifik uppgift till en person eller grupp vill man att den uppgiften ska utföras på bästa möjliga sätt och på snabbast möjliga tid, så att inga resurser går till spillo, varken hos kunden eller hos företaget. Uppgiften kommer sannolikt att ha en hel del delmoment som är riktigt viktiga att ha kontroll över, för att i slutändan få bästa möjliga lösning till kunden. Det betyder att det är grundläggande att tillhandahålla ett system som alla i företaget kan använda för uppgiftshantering och en app för säljaktivering. Att använda ett Excel-ark, anteckningar, e-postkorrespondens och post-its för uppgiftshantering är i längden förvirrande, förvirrande och inte särskilt kommunikationsvänligt. Det ger ett virrvarr av olika information, förlorade eller bortglömda uppgifter och överskridna deadlines. Det behövs istället ett systematiskt säljverktyg som registrerar uppgifter och sköter dem centralt, så att det alltid finns en överblick över uppgifter och aktiviteter.